KNAUF BETOKONTAKT

Amorsă pentru suprafeţe neabsorbante-lise din beton

galeata 20 kg

Amorsă de culoare roșiatică pentru straturi suport
neabsorbante tip beton; dispersie sintetică care
conţine nisip cuarţos; rezistenţă ridicată la substanţe
alcaline; se aplică întotdeauna nediluat; recomandat pentru aplicarea pe suprafeţe foarte lise, în scopul îmbunătaţirii aderenţei materialului de fi nisaj la acestea, se amestecă foarte bine înainte de aplicare.      

Consum maxim 350 g/m².

Puncte: 5.00 pct / galeata 20 kg

5.00
pct