Act Aditional nr. 1 / 1.08.2022
la Regulamentul oficial al programului de loializare Knauf Profit

Knauf Gips s.r.l., in calitate de Organizator al programului Knauf Profit, avand in vedere problemele tehnice survenite in urma atacului cibernetic ce au condus la indisponibilitatea accesarii platformei in perioada 28.06 - 01.08.2022 decide modificarea Regulamentului Programului dupa cum urmeaza:

Art. 1. Perioadele prevazute in art. 4, art. 5 referitoare la datele limita pentru depunerea documentelor justificative in vederea participarii la program se modifica astfel:

 • 20.12.2022 este noua data finala pentru depunerea documentelor emise in perioada 01.01.2022 - 30.06.2022
 • 20.12.2022 este noua data finala pentru depunerea documentelor emise in perioada 01.07.2022 - 30.11.2022.

Art. 2. Se abroga posibilitatea inscrierii si transmiterii de documente justificative prin e-mail prevazute la art. 4, art. 6, art. 8 si art. 14. Pana la finalizarea programului documentele justificative se pot incarca doar direct in platforma, orice alta metoda de transmitere a acestora nu va fi luata in considerare.

Art. 3. Restul prevederilor din Regulament privind desfasurarea Programului raman in vigoare mai departe, nemodificate.

Prezentul Act Aditional produce efecte de la data comunicarii catre participanti prin afisare pe platforma.

Knauf Gips s.r.l.

Bucuresti
01.08.2022Regulamentul oficial al programului de loializare Knauf Profit

1 ianuarie 2022- 30 noiembrie 2022

 

ART. 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE LOIALIZARE KNAUF PROFIT 

Organizatorul programului de loializare Knauf Profit (denumita in continuare “organizator”) este compania Knauf Gips SRL cu sediul in Bucuresti, Bdul. Tudor Vladimirescu Nr.29, etaj 1, AFI Tech Park 1, avand numar de ordine la Registrul Comertului J40/27266/1993, Cod de Inregistrare Fiscala 5905299.

Programul de loializare se desfasoara cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul Regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toti participantii care doresc sa beneficieze de programul de loializare. 

Organizatorul isi rezerva dreptul, in cazuri exceptionale, de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor modificarile.

 

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI DE LOIALIZARE

Programul se va desfasura in perioada 1 ianuarie 2022- 30 noiembrie 2022 (”Durata Programului”) la nivel national, prin intermediul partenerilor contractuali Knauf Gips SRL.

 

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Marcile si produsele participante in cadrul programului (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) sunt disponibile pe site-ul profit.knauf.ro, sectiunea Produse Participante.

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Acest program se adreseaza Utilizatorilor Finali ai produselor Knauf participante.

Astfel, in acest program poate participa orice persoana fizica sau juridica care are calitatea de Utilizator al Produselor participante si care achizitioneaza Produsele Participante pe durata desfasurarii programului. Utilizatorul poate fi montator, gletuitor, aplicator, constructor sau beneficiar final.

Inscrierea in programul de loializare se realizeaza fie direct pe platforma profit.knauf.ro, fie prin completarea formularului ce se poate descarca de pe site si trimite scanat la adresa marketing-ro@knauf.com. Ca urmare a inscrierii in program, organizatorul va crea un cont pe baza datelor declarate de catre fiecare participant.

Fiecare Participant caruia i-a fost creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acest foloseste sau nu contul respectiv.

Nu pot participa la aceasta campanie angajatii Knauf Gips SRL.

Nu pot participa la aceasta campanie distribuitorii, partenerii contractuali, revanzatorii de materiale de constructie, ci doar persoanele care au calitatea de Utilizatori ai Produselor Participante.

Participarea la prezentul Program presupune acceptarea integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament si a anexelor acestuia. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanelor care indeplinesc conditiile impuse de Regulament, respectiv au calitatea de Utilizator al Produselor Participante pe care le achizitioneaza pe durata programului de loializare de la partenerii contractuali ai Organizatorului (distribuitori) sau de la magazine de constructii care comercializeaza produse Knauf. Dovada achizitionarii  produselor se va face de catre cei vizati mai sus, prin trimiterea unei copii a bonurilor si/ sau a facturii/lor fiscale emise in perioada 1 ianuarie 2022 – 30 noiembrie 2022 la adresa de e-mail marketing-ro@knauf.com sau prin incarcarea directa de catre Participant in contul din platforma profit.knauf.ro .

 

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI DE LOIALIZARE

Prezentul program permite tuturor Participantilor sa castige premii oferite gratuit in baza punctelor acumulate ca urmare a achizitionarii Produselor Participante si trimiterea dovezii de achizitie catre Knauf Gips conform Art. 4 din prezentul Regulament.. Listele complete cu Produsele Participante, punctele aferente si Premiile oferite sunt disponibile pe site-ul profit.knauf.ro.

Art 5.1. Inscrierea in campanie

Inscrierea in prezentul program se poate face numai la cererea Participantilor. Achizitia Produselor Participante ofera dreptul la crearea unui cont activ in platforma online profit.knauf.ro, cont care se va crea in perioada 01.03.2022- 15.11.2022.

Inscrierea in acest program se poate face de catre Participanti in urmatoarele moduri:

 • Prin completarea in perioada mentionata in Regulament formularul de inregistrare online disponibil pe  profit.knauf.ro.
 • Prin intermediul formularului ce se poate descarca de pe profit.knauf.ro  sau poate fi gasit la sediul partenerilor contractuali. Participantul realizeaza o fotografie a formularului completat si il trimite pe email la adresa marketing-ro@knauf.com

Dupa primirea cererii Participantului, Organizatorul va crea un cont individual pentru fiecare Participant pe pagina de internet profit.knauf.ro. Autentificarea unui Participant in contul sau se va face cu adresa de e-mail. Fiecare Participant va seta o parola la prima inregistrare in cont.

In urma inscrierii, fiecare Participant va primi un e-mail de verificare a adresei, dupa care va avea acces in contul personal.

Art. 5.2. Acumularea de puncte

Pe parcursul programului, Participantii care achizitioneaza Produsele Participante si inscriu bonurile sau/ si facturile fiscale de achizitie in program, vor primi un numar de puncte aferent produsului achizitionat, conform listelor disponibile pe site-ul profit.knauf.ro.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achizitionate, Participantii trebuie sa trimita o copie scanata a bonului fiscal sau a facturii aferente produselor achizitionate prin e-mail la adresa marketing-ro@knauf.com sau sa isi incarce singur copia in contul creat in profit.knauf.ro.

Alaturi de bonul sau  factura fiscala trimisa prin e-mail, participantii trebuie sa mentioneze in mesaj adresa de e-mail cu care s-au inscris in platforma Knauf Profit, pentru a putea fi identificati si pentru a li se putea aloca punctajul aferent.

Organizatorul recomanda Participantilor care inscriu in campanie facturile sau bonurile fiscale continand produsele participante sa anonimizeze pretul de achizitie al acestora, eventualele discount-uri, precum si orice alte detalii despre alte produse de pe factura sau bon fiscal care nu fac parte din Produsele Participante.

Punctele acumulate de Participanti vor fi actualizate in contul fiecarui Participant in contul de pe site-ul profit.knauf.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea dovezilor de achizitie a Produselor Participante la program (in functie de validarea bonului si/sau a facturii fiscale).

In situatia inregistrarii individuale a produselor cumparate de catre Participant pe pagina de internet  profit.knauf.ro (introducerea datelor de pe factura, produsele achizitionate, cantitatea acestora si atasarea facturii) Participantul va primi 1 punct promotional pentru fiecare factura introdusa sau 2 puncte pentru fiecare factura introdusa din luna curenta sau cea anterioara. Punctele promotionale sunt incluse in numarul total de Puncte Bonus.

Facturile sau bonurile care sunt incluse de catre Participant in cadrul unei alte activitati de marketing sau promotii organizate de Knauf Gips SRL nu pot fi decontate inca o data in cadrul programului de loializare Knauf Profit.

Punctele Bonus obtinute pot fi schimbate de catre un Participant cu premii alese de acesta, asa cum sunt specificate in Catalogul de Premii prezent pe site-ul profit.knauf.ro .

Pe parcursul programului, Participantii care achizitioneaza Produsele Participante si inscriu bonurile fiscale de achizitie in program vor putea folosi punctele acumulate pentru a alege premii de pe site-ul profit.knauf.ro cu ajutorul formularului de comanda, completandu-l integral si corect pe site-ul profit.knauf.ro.

Lista premiilor este disponibila online pe profit.knauf.ro si include, fara a se limita la, urmatoarele categorii de premii: materiale promotionale, scule si unelte, bonuri de combustibil, etc.Stocul de produse este limitat, astfel incat lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor.

Punctele acumulate de un Participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2022. Dupa aceasta data, punctele neconsumate nu mai pot fi valorificate, se vor sterge din toate conturile pentru a pregati urmatoarea editie.

Dovada achizitiei se realizeaza cu bonul fiscal sau cu factura fiscala insotita de dovada platii.

Dovezile de achizitie a produselor care intra in program trebuie trimise respectand urmatorul termen:

- Pentru produsele care intra in program achizitionate in perioada 01.01.2022 – 30.06.2022  dovezile de achizitie trebuie incarcate in platforma sau trimise pe e-mail marketing-ro@knauf.com pana la data de 31.07.2022.

-- Pentru produsele care intra in program achizitionate in perioada 01.07.2022 – 30.11.2022 dovezile de achizitie trebuie incarcate in platforma sau trimise pe e-mail marketing-ro@knauf.com pana la data de 31.12.2022

Art. 5.3. Facturile si bonurile fiscale

In aceasta campanie vor fi luate in considerare toate bonurile si facturile fiscale emise in perioada 01 ianuarie 2022 - 30 noiembrie 2022, cu respectarea termenului de trimitere si inregistrare, conform punctului

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica (in original, integral, nedeteriorata) de achizitiei de catre acesta a Produselor Participante in programul de loializare, respectiv bonul fiscal sau factura insotita de dovada platii, precum si orice alte inscrisuri care fac dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate, respectiv a calitatii de Utilizator al Produselor Participante si de a verifica aceste documente in original. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii acestui program de loializare.

Facturile si bonurile fiscale trebuie sa fie emise de catre distribuitori, revanzatori ai produselor Knauf sau de catre orice magazine de materiale de constructii care comercializeaza Produsele Participante pentru a fi valide in cadrul programului de loializare. Un Participant poate participa de mai multe ori in programul de loializare, dar cu bonuri sau/ si facturi fiscale distincte.

Fiecare bon fiscal sau/ si factura fiscala poate fi inscris/a in programul de loializare si este luat/a in considerare o singura data. Bonurile si/ sau facturile fiscale trebuie sa fie unice, sa nu mai fi fost incarcate anterior de catre utilizator sau de catre un alt utilizator. Bonurile si/ sau facturile fiscale inscrise pe site sunt supuse validarii de catre Organizator in termen de 10 zile de la incarcarea lor.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitiei Produselor Participante inscrise de acestia in programul de loializare (bonul sau factura fiscala, insotita de dovada platii) timp de 1 an de zile de la acordarea produselor gratuite aferente, cat si sa dovedeasca oricand (la solicitarea Organizatorului), prin prezentarea fizica a acestor documente, achizitia reala si legala a acestora. Avand in vedere faptul ca achizitia Produselor Participante este o conditie a participarii la aceasta campanie, daca Participantul se afla in imposibilitate sau refuza probarea achizitionarii produselor, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze de drept orice beneficiu oferit, sa solicite restituirea produselor acordate, cat si sa alerteze autoritatile competente, dupa caz.

Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, trimiterea de facturi fiscale fictive, inscrierea de catre un singur Participant/mai multi Participanti a unor bonuri sau facturi fiscale care sunt stornate ulterior sau care nu sunt insotite de plata) va fi considerata tentativa de fraudare a prezentului Regulament si conduce la excluderea din programul de loializare a Participantului/lor implicat/i.

Art 5.4. Valorificarea punctelor si primirea premiilor

Punctele acumulate prin raportarea de catre Participanti si validarea de catre sistem a bonurilor si/ sau a facturilor fiscale pot fi valorificate prin achizitia de premii. Aceste premii pot fi comandate online de catre Participanti pe website-ul profit.knauf.ro  din contul Participantului accesat pe baza datelor personale de logare.

Premiile sunt acordate nominal si vor fi trimise prin curier sau acordate Participantilor de catre un reprezentant al Organizatorului, conform datelor si la adresa indicata in formularul completat de comanda a premiilor. Participantii sunt responsabili pentru eventualele actualizari ale datelor si adresei furnizate in formularul de cerere, iar in cazul in care se furnizeaza date incorecte, nu se vor putea primi produsele solicitate ca premii.

Punctele acumulate de un Participant in cadrul perioadei programului de loializare pot fi utlizate pana la cel tarziu data de  31 decembrie 2022. Dupa aceasta data, punctele neconsumate devin inutilizabile.

Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea in puncte corespunzatoare produselor pentru alegerea carora au fost valorificate.

Premiile alese de Participanti pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la adresa specificata de catre  Participant, asa cum s-a completat in formular ca adresa de livrare, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data alegerii premiului (respectiv de la data primirii de catre Organizator a formularului de comanda online sau prin posta/ curier la sediul Organizatorului. Premiile vor fi predate pe baza unui proces-verbal de predare-primire sau impreuna cu avizul de insotire a marfii sau dupa semnarea AWB-ul de la curier.

Orice reclamatie cu privire la eventuale probleme de livrare a premiilor se face in maximum 30 de zile calendaristice de la data plasarii comenzii de catre Participant.

Orice reclamatie cu privire la eventuale probleme ivite dupa receptionarea premiilor, respectiv premii neconforme din punct de vedere calitativ si/ sau cantitativ se va face in maximum 2 zile calendaristice de la data receptionarii premiilor de catre Participant.

Castigatorii produselor oferite gratuit nu pot opta pentru primirea contravalorii produselor in bani sau in alte obiecte decat cele stabilite ca premii in programul de loializare si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor si premiilor oferite gratuit in programul de loializare. 

 

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa primeasca produsele oferite gratuit, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Sa indeplineasca toate conditiile privind inscrierea in program asa cum este specificat la Art. 5.1 din Regulament;

2. Sa trimita toate bonurile si/ sau facturile fiscale cu care doreste sa participe in programul de loializare la adresa de email marketing-ro@knauf.com, facturi fiscale care sa dovedeasca achizitionarea de Produse Participante si care sa fie emise exclusiv in perioada 01.01.2022 – 30.11.2022 si sa respecte temenul de trimitere sau/ si incarcare in platforma. Trimiterea facturilor se va face pana la data de 31.12.2022;

3. Sa achizitioneze, in calitate de Utilizatori, in perioada desfasurarii programului de loializare, Produsele Participante de la partenerii contractuali Knauf Gips sau de la magazine care comercializeaza produse Knauf si sa faca dovada calitatii de Utilizator, la solicitarea Organizatorului;

5. Sa pastreze dovada in original a achizitiei Produselor Participante la programul de loializare.

 

ART 7. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte Regulamentul (UE) 2016/ 679 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Parte integranta din prezentul Regulament o constituie nota cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, anexa la prezentul Regulament.

 

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI  

Organizatorul acestui program de loializare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

8.1. Facturile si bonurile fiscale primite dupa 31 decembrie 2022, care nu vor fi luate in calcul; precum si cele emise in afara perioadei 01.01.2022- 30.11.2022; precum si cele care nu sunt trimise sau incarcate in platforma in termenul stabilit la punctul 5.2

8.2. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

8.3 Neprimirea sau netransmirea emailului cu facturile sau bonurile fiscale aferente la adresa de e-mail marketing-ro@knauf.com;  

8.4. Situatiile in care PARTICIPANTII achizitioneaza in perioada desfasurarii programului de loializare produse Knauf Gips S.R.L. neparticipante in program si doresc sa participe cu acestea;

8.5. Facturile sau bonurile fiscale deteriorate, incomplete, ilizibile sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

8.6. Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscala sau la bonul fiscal (ex: facturi sau bonuri fiscale fara denumirea specifica a produselor participante sau ilizibil imprimate).

 

Art. 9 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatoar, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de loializare, Organizatoarul va fi exonerata de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, urmatoarele evenimente:

1. pierderea bazelor de date;

2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si a emailurilor;

3. erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana;

4. tentative de frauda ale mecanismului programului de loializare prin diverse mijloace;

5. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Art. 10. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Program, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program. Organizatorul este indreptatit la inlaturarea din program fara drept de reprimire a oricarui Participant care foloseste facturi fiscale considerate de Organizator ca fiind neconforme etc.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Art. 11. TAXE SI IMPOZITE

Knauf Gips SRL se obliga sa calculeze si sa vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile aferente premiilor obtinute de catre Participanti, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 12. REGULAMENTUL PROGRAMULUI  

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe intreaga perioada a programului la sediul Knauf Gips SRL din Bdul Tudor Vladimirescu Nr.29, etaj 1, AFI Tech Park 1, RO 050881 Bucuresti, de luni pana joi, intre orele 8:30 – 17,:00, precum si vineri intre orele 8,:30 -14,:30, cu exceptia zilelor libere legale, precum si pe site-ul profit.knauf.ro .

Art. 13. INCETAREA PROGRAMULUI

Prezentul program poate inceta, chiar inainte de data de 31 decembrie 2022, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea programului  sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

 

Art. 14. DIVERSE

Orice participant care doreste sa reclame fapte legate de desfasurarea programului este incurajat sa se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame Organizatorului Knauf Gips SRL la sediul social din Bdul Tudor Vladimirescu Nr.29, etaj 1, AFI Tech Park 1, RO 050881 Bucuresti sau la adresa de e-mail marketing@knauf.ro.

Reclamatiile trebuie facute in forma scrisa si trimise prin scrisoare recomandata la adresa Organizatorului pana la data de 31 decembrie 2022 sau prin e-mail la adresa marketing-ro@knauf.com . Data depunerii reclamatiei este reprezentata de data trimiterii reclamatiei prin scrisoare recomandata prin intermediul oficiului postal. O reclamatie depusa fara a respecta conditiile de mai sus sau dupa expirarea termenului de depunere, nu va fi luata in considerare.

Fiecare reclamatie trebuie sa contina datele personale si de contact ale Participantului, precum si o descriere detaliata a motivului reclamatiei. Reclamatiile corect depuse vor fi analizate de catre Organizator intr-un interval de 14 zile de la data primirii reclamatiei de catre Organizator. Participantul care a depus reclamatia va fi instiintat, in termen de 30 de zile de la data primirii reclamatiei de catre Organizator, cu privire la solutionarea acesteia. Examinarea reclamatiei de catre Organizator este definitiva si nu poate fi reinitiata.

Anexa 1 face parte integranta din acest Regulament.

Bucuresti, 1 martie 2022

Knauf Gips SRL

 

 

Anexa 1 la Regulament – Protectia datelor cu caracter personal

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii programului de loializare Knauf Profit,  datele cu caracter personal ale Participantilor  vor fi prelucrate de catre : Knauf Gips SRL. cu sediul in Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu Nr.29, etaj 1, AFI Tech Park 1, avand numar de ordine la Registrul Comertului J40/27266/1993, Cod de Inregistrare Fiscala 5905299 (denumita in continuare "Operatorul"),

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Knauf Gips SRL. cu sediul in Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu Nr.29, etaj 1, AFI Tech Park 1, dataprotect-ro@knauf.com. 

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul programului

 

In cadrul programului, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal :

 1. Nume si prenume;
 2. Adresa email;
 3. Numar telefon mobil;
 4. Adresa complete;
 5. Oras, Judet;
 6. CNP – doar daca este necesar pentru plata taxelor conform art. 11 din Regulament.

 

3. Scopul prelucrarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor in program vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii programului de loializare;
 2. desemnarii si trimiterii produselor oferite gratuit;
 3. rezolvarii oricaror reclamatii cu privire la acest program

 

4. Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul acordului de participare, respectiv prin transmiterea benevola a datelor necesare participarii la adresa de email mentionata in Regulament.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul programului de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pe perioada prevazuta de lege – 5 ani de la incetarea programului.

 

7. Securitatea datelor cu caracter personal

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campania Knauf Gips SRL. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii programului de loializare, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora.

 

9. Drepturile persoanelor vizate

 

Dreptul de acces la date. Aveti dreptul de a obtine accesul la datele dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam sau la copii ale acestora; aveti, de asemenea, dreptul de a obtine de la noi informatii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveti dreptul de a obtine rectificarea inexactitatilor datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul, in conditiile reglementate de lege, de a obtine de la noi stergerea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam. In masura in care solicitati stergerea datelor, va rugam sa aveti in vedere consecinta imposibilitatii participarii la campanie.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor. Aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastra pe care le prelucram sau le controlam. De asemenea, in masura in care ne solicitati restrictionarea prelucrarii datelor, este posibil sa nu ne putem indeplini obligatiile ce ne revin in baza prezentului Regulament.

Dreptul de a obiecta. Aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau in numele nostru.

Dreptul la retragerea consimtamantului. In situatiile in care prelucram datele dumneavoastra in temeiul consimtamantului dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul; puteti face aceasta in orice moment, cel putin la fel de usor cum ne-ati acordat initial consimtamantul; retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra pe care am realizat-o inainte de retragere.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere. Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra de catre noi sau in numele nostru.

 

Pentru exercitarea drepturilor enuntate mai sus, precum si daca aveti intrebari, sugestii, reclamatii cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal conform prezentei note de informare, va rugam sa ne contactați aici la adresa de e-mail:dataprotect-ro@knauf.com , iar noi va vom raspunde in termen de maxim o luna de la primirea cererii Dvs. In cazul in care acest termen se va prelungi in limitele prevazute de Regulament ca urmare a complexitatii si/sau a numarului de cereri, va vom informa in termen de o luna de la primirea cererii Dvs. cu privire la prelungirea termenului de raspuns, precum si cu privire la motivele prelungirii . Pentru a afla mai multe detalii despre politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal, o puteți accesa la adresa:  https://www.knauf.ro/politica-de-confidentialitate-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal).

 

10. Alte prevederi

 

Datele personale ale Participantilor in program vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. (UE) 2016/679 („GDPR”) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.